Túi giấy đựng bụi Model 19-3101N dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Túi giấy đựng bụi Model 19-3101N dùng cho máy hút bụi Stanley SL19199P, SL19156, SL19501P-12A, SL19501-12B
_ Đóng gói: 3 cái / trong 1 túi nilon
_ Vật liệu: Giấy chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19199P, SL19156, SL19501P-12A, SL19501-12B

Mô tả

_Tên gọi: Túi giấy đựng bụi Model 19-3101N dùng cho máy hút bụi Stanley SL19199P, SL19156, SL19501P-12A, SL19501-12B
_ Đóng gói: 3 cái / trong 1 túi nilon
_ Vật liệu: Giấy chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19199P, SL19156, SL19501P-12A, SL19501-12B