Ống nối mềm model 13-3300 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Ống nối mềm model 13-3300 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P

Mô tả

_Tên gọi: Ống nối mềm model 13-3300 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P