Ống nối mềm dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1203

_Tên gọi: Ống nối mền dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1203
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC

Mô tả

_Tên gọi: Ống nối mền dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1203
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC