Màng lọc bụi bằng xốp Model 19-1600 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Màng lọc bụi bằng xốp Model 19-1600 dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng.
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P

 

Mô tả

_Tên gọi: Màng lọc bụi bằng xốp Model 19-1600 dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng.
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P