Lọc giấy và vòng giữ dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1201N

_Tên gọi: Lọc giấy và vòng giữ dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1201N
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Giấy và nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC

Mô tả

_Tên gọi: Lọc giấy và vòng giữ dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC – Model 25-1201N
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Giấy và nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC