Đầu hút khe nhỏ Model 13-1508 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Đầu hút khe nhỏ Model 13-1508 dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P

 

Mô tả

_Tên gọi: Đầu hút khe nhỏ Model 13-1508 dùng cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL18125DC, SL19116, SL19116P