Đầu hút bảng lớn Model 19-1300 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Đầu hút bảng lớn Model 19-1300 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P, SL19156
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P, SL19156

 

Mô tả

_Tên gọi: Đầu hút bảng lớn Model 19-1300 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P, SL19156
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P, SL19156