Đầu hút bảng lớn Model 13-1570 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Đầu hút bảng lớn Model 13-1570 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng.
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P

Mô tả

_Tên gọi: Đầu hút bảng lớn Model 13-1570 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng.
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19116, SL19116P