Đầu hút bảng dài model 19-1900 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Đầu hút bảng dài model 19-1900 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P

Mô tả

_Tên gọi: Đầu hút bảng dài model 19-1900 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19117, SL19199P