Đầu hút bảng dài Model 08-2591 dùng cho máy hút bụi Stanley

_Tên gọi: Đầu hút bảng dài Model 08-2591 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19501P-12A, SL19501-12B, SL19199-16A
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19501P-12A, SL19501-12B, SL19199-16A

Mô tả

_Tên gọi: Đầu hút bảng dài Model 08-2591 dùng cho máy hút bụi Stanley SL19501P-12A, SL19501-12B, SL19199-16A
_ Đóng gói: 1 cái
_ Vật liệu: Nhựa chuyên dụng
_ Nhóm: Phụ kiện cho máy hút bụi Stanley SL19501P-12A, SL19501-12B, SL19199-16A